Podeu fer aquí i ara el primer pas, de la resta ens encarregam nosaltres.

Telefonau al número 600 542 516 o enviau-nos un e-mail.

Vos visitarem.

Mostrau-nos la casa i ens coneixerem amb tranquil·litat.

I si vos interessa, tot serà molt fàcil.

Vos assessorarem, farem les nostres pròpies fotos i publicarem la vostra propietat en diverses plataformes i a 7mallorca.com, sempre a costa nostra. Feim servir el tema dels contractes i transaccions de forma totalment fiable.

No exigim contracte d’exclusivitat, de manera que el propietari té possibilitat d’ocupació pròpia.

Cercam una comunicació ràpida, amable i autèntica amb els nostres clients.

Acompanyam els nostres clients personalment a la casa i allà ho explicam tot amb tranquil·litat, posant atenció en qualsevol característica especial de la casa. Nosaltres rebem i confirmam uns doblers de depòsit, que ja haurem específicat prèviament amb vosaltres.

welcome@7mallorca.com
Burghaus Garcia S.L.
Calle Sebastia Rubi, 3
E-07500 Manacor

———————————-

Haga aquí y ahora el primer paso, del resto nos encargamos nosotros.

Llámenos al número 600 542 516 o envienos un e-mail.

Le visitaremos.

Muéstrenos su casa y nos conoceremos con tranquilidad.

Y si le interesa, todo será muy fácil.

Le asesoraremos, haremos nuestras propias fotos y publicaremos su propiedad en varias plataformas y en 7mallorca.com, siempre a nuestra costa. Manejamos los contratos y transacciones de forma totalmente fiable.

No exigimos contrato de exclusividad, por lo que el propietario tiene posibilidad de ocupación propia.

Buscamos una comunicación rápida, amable y auténtica con nuestros clientes.

Llevamos a nuestros clientes personalmente a la casa y allí se lo explicamos todo con tranquilidad,

poniendo atención en cualquier característica especial de la casa.

Nosotros recibimos y confirmamos un dinero de depósito, que ya habremos especificado previamente con usted.

welcome@7mallorca.com
Burghaus Garcia S.L.
Calle Sebastia Rubi, 3
E-07500 Manacor